Informații viză anuală autorizație de mediu

Publicat la data de 22 Iunie 2020
Depuneți în termenul legal solicitarea de vizare anuală

Prin Ordinul 1150/2020 se aprobă procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu, ce va intra în vigoare la 11 iulie 2020.
Procedura este aplicabilă tuturor autorizațiilor de mediu, indiferent dacă au fost emise înainte de intrarea în vigoare ordinului sau ulterior acestui moment.

Titularul autorizației va solicita aplicarea vizei anuale autorității de mediu emitente a autorizației, prin depunerea în format fizic sau prin mijloace electronice a:

  • Cererii de vizare (Anexa 1 la Procedură);
  • Raportului anual de mediu sau a altor raportări menționate în autorizație (dacă este cazul);
  • Declarației pe propria răspundere că activitatea se desfășoară în condițiile autorizate (Anexa 2 la Procedură);
  • Dovezii achitării tarifului (100 lei pentru autorizații de mediu și 300 lei pentru autorizații integrate de mediu). 

Solicitarea trebuie transmisă cu maxim 90 de zile și minim 60 zile înaintea datei emiterii autorizației, inclusiv în cazul autorizațiilor revizuite fiind luată în considerare data inițială de emitere. Pentru solicitări care nu sunt transmise în conformitate cu termenul stabilit, autoritatea competentă pentru protecția mediului va suspenda autorizația pentru o perioadă similară cu perioada de întârziere și va notifica Garda Națională de Mediu.
În termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, autoritatea competentă decide dacă sunt necesare completări și totodată necesitatea verificării amplasamentului, aceasta fiind obligatorie la prima solicitare a vizei anuale și ulterior anual pentru autorizațiile integrate de mediu, respectiv la 2 ani pentru autorizațiile de mediu.

Dacă documentele și verificarea amplasamentului sunt conform condițiilor autorizate, în termen de 5 zile lucrătoare se emite decizia aplicării vizei. În caz contrar, se acordă un termen de 60 zile pentru remedierea celor constatate și se notifică Garda Națională de Mediu.
În cazul în care măsurile nu sunt implementate în termenul menționat, autorizația de mediu se suspendă pentru o perioadă de până la 6 luni. Dacă nici după termenul de suspendare titularul nu a îndeplinit măsurile de remediere, autorizația își pierde valabilitatea, Garda Națională de Mediu este notificată, iar procesul de autorizare trebuie reluat.

Nu neglijați acest aspect aparent birocratic, ce poate genera situații de neconformare cu efecte până la blocarea activității!
Dacă doriți să externalizați responsabilitățile de mediu unor profesioniști, echipa noastră este pregătită să vă asiste pentru a vă conforma cu legislația de mediu.

Vă invităm să vă abonati la buletinul nostru informativ (click pe butonul de mai jos) pentru a fi în permanență la curent cu cele mai recente modificări legislative și pentru a evita neconformătăți cu potențial impact negativ asupra companiei dumneavoastră.

Adresa dumneavoastră de email.
Specificând numele companiei și județul puteți primi mesaje mai relevante afacerii dvs.

Alte articole interesante